Counter>>

 


....4 ธ.ค. พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เลื่อนขั้นเป็น "พระราชวิมลมุนี"

.....2 ธ.ค. อบรมนักธรรมโท-เอก

.....1 มค.2555ตักบาตรข้าวสารในวัด

.....25 มค.2555 สอบบาลี


 
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯได้รับโปรด เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชวิมลมุนี รายชื่อเลื่อนสมณศักดิ์ปี ๒๕๕๔ >>ายชื่อเลื่อนสมณศักดิ์

วัดสุทธิวารีจะเปิดอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท -เอก ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ นี้

    กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ประโยค ป.ธ.๒,๔-๕ วันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๓ วันที่ ๑๗-๑๘-๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๖-๗ วันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๘-๙ วันที่ ๒๗-๒๘-๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕
 
 
 

 

 

-:@ เรื่องราวมีความเป็นมา   บาลีป่าไม้สายธาร   เกียรติยศ ณ ถิ่นธรรมสถาน   นามขนานสุทธิวารี @:-

-:@ แดนธรรมกำเนิดบัณฑิต   อุทิศพลีเพื่อศาสนา   เรื่องราวมีความเป็นมา  เชิญชวนทัศนายลยิน @:-

 

 

 

 

 

 

 

 

สุทธิวารีรำลึก1

 

สุทธิวารีรำลึก2

 

สุทธิวารีรำลึก3

  สุทธิวารีรำลึก4   สุทธิวารีรำลึก5  

สถิติผลสอบบาลี

 
 

 

 

       
 

ผลงานวิชาการ

 

ทำเนียบ ปธ.9

 

สูตร " 3 ร " >>

  รีบเร่งเรียน   เข้าอบรม   ผลสำเร็จ  
                       
 

ออฟฟิชหญ้าคาปูเจ้าฟ้า

                     
                         
 

 

                     
 

 

 
 

อบรมนักธรรม2554

 

ลำดับพัดยศ

                     
                         
                         
                         
                         
                         
 

 

 

 
 
 
 
 

.....     ข่าว RSSThai    .....

................................................................

 

 

................................................................